ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

รายละเอียด...คลิก

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รายละเอียด...คลิก

 

รูปแบบการเตรียมความพร้อม
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียด...คลิก

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.