คณะครุศาสตร์
ที่อยู่:
38 หมู่ 8
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์:
032-708621
โทรสาร:
032-708664
http://edu.pbru.ac.th
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่นๆ:

Information about or by the contact.

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.