โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ ของครูประจำการในท้องถิ่น เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

EP1.jpg

EP2.jpg

EP3.jpg

Best Authentic Sneakers | Men's Sneakers

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.