รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ประจำปีการศึกษา 2560
มูลนิธิตั้เซ็กกิม สนับสนุนทุนการศึกษา ร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จาก พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙"
การคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกิจการนักศึกษา ด้านศิลปะ ด้านนวัตกรรมและด้านคุณธรรม จริยธรรม และนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

Air Force Highbridgemedia | Nike Air Max 270

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.