สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย รองศาสตราจารย์ กาญจนา บุญส่ง และคณาจารย์ประจำสาขา จัดประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมการวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

ดูภาพทั้งหมด คลิก

   

Nike JordanNike air jordan Sneakers | Nike Releases, Launch Links & Raffles

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.