แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร

แบบฟอร์มการเขียนหลักสูตร 

 คู่มือการจัดทำหลักสูตร

ตัวอย่างหนังสือแสดงความจำนงคุรุพัฒนา

นำเสนอ

เมื่อคิดงบประมาณของหลักสูตรให้บวกเพิ่มงบที่หักเข้ามหาวิทยาลัย (20%) ของงบประมาณดำเนินการเข้าไปด้วย

เงิน 2,000 บาท จ่ายเมื่อหลักสูตรผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว

 

 

ตัวอย่างหลักสูตรเก่า

 

 

 

หลักสูตรค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน

 

 

หลักสูตรค่ายวิชาการ ICT การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 สู่การบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน

 

หลักสูตรการออกแบบนวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

หลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการผลิตสื่อสู่ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงลึก
Nike Air Jordan 1 MensSport media | Nike Sportswear Dunk Low Disrupt White - DD6620-001

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.