แจ้งความจำนงเตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖

 

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ ๕ ใน

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 16-17 สำหรับชั้นปีที่ 5

สำหรับชั้นปี 1,2,3,4 จะแจ้งกำหนดในภายหลัง

 

 

WINTER BUNDLESNike sneakers | NIKE HOMME

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.