รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

เตรียมความพร้อมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2560

 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 

ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 

 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3   

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 

ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร   

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 download-300x300.jpg

 customLogo.png

Zapatillas Running trailjordan Sneakers | Nike Off-White

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.