วันที่ 18 มกราคม 2561 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน และ ผู้อำนวยการจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์ เข้าร่วม “ประชุมและสัมมนาการออกฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วม” เพื่อชี้แจงและรับทราบแนวทางในการออกศึกษาสังเกตของนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน ครุทายาท รุ่น 14 พร้อมทั้งร่วมพบปะ พูดคุย กับนักศึกษาที่สังกัดแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุม ศปก. อาคารกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ดูรูปทั้งหมด

     
     
 
     
 
     
NUESTRAS MARCASSports Shoes | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.