เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ นำโดยอาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ รองคณบดีคณะครุศาสตร์  , ผศ.วราภรณ์  แก้วแย้ม รองคณบดีคณะครุศาสตร์  ,อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี,อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ และ อาจารย์ พรพรรณ  เพ่งผล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 5 เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับอุดมศึกษา “ประกวดเล่านิทานอาเซียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จุดประสงค์สำคัญในการเข้าแข่งขันเล่านิทานในครั้งนี้  นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการในการเล่านิทาน  สร้างฉาก   แต่งนิทาน   การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  และ การใช้ภาษาอาเซียน  ผลการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับ รางวัลชมเชย ระดับประเทศ   

 27752445_1782325238452913_6347819364148851885_n.jpg  27867955_1782325235119580_1222181368242463540_n.jpg
   
   27752618_1782393995112704_3855919426787335745_n.jpg
Air JordanBest jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.