เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4  และอาจารย์ผู้ควบคุม 2 ท่านเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ แก้วแย้ม ปฏิบัติราชการแทน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะอาจารย์และตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด้วยบรรยากาศม่วนชื่นประสาพี่น้องชาวปฐมวัย

ดูรูปทั้งหมด <<คลิก

   
Girls Air Jordan 1latest jordan Sneakers | Men's Footwear

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.