วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสารนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานดานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 45 คน โดยมีท่าน อาจารย์คมชนัญ โวหาร ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา อาจารย์ธำรง บุญพรม และอาจารย์พรพรรณ เพ่งผล ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

ดูรูปทั้งหมด...

   
NIKEAsics shoes | THE SNEAKER BULLETIN

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.