กิจกรรมวิชาการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “PLC for Lecturer Education Cluster”

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมวิชาการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “PLC for Lecturer Education Cluster” บรรยายโดย Dr.Eisuke Saito โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิชาในครั้งนี้ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

   
   
   
Puma Rihannalatest jordan Sneakers | UK Trainer News & Releases

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.