วันที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำบุญสาขา และไหว้อาจารย์ใหญ่ (อาจารย์เฉลิม) ณ ยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีโดยมี รองศาสตราจารย์ ยศ ธีรเดชพงศ์ เป็นประธานในพิธี 

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคงแก่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์

 

   
   

 

ดูรูปทั้งหมด 

Running Shoes, Trainers, Shorts, Spikes and Clothingaffiliate tracking url | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.