ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย Inforgraphics

 ------------------------------------------------------------------------------

         ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครการประกวดผลงาน สื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ในหัวข้อ "ห้องเรียนยิ้ม (Smile Classroom)"
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผลงาน สื่อการเรียนรู้ Infographics

 

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.