ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง  กำหนดการ การสอบสัมภาษณ์ ประเภท รับตรงอิสระ

                           ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาพลศึกษา โดยรอบรับตรงอิสระ รายละเอียด >>>>>>>>>

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.