ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 ------------------------------------------------------------------------------

         อาศัยอำนาจตามมาตรา 29 (3) แห่ง พระราชบัญญัติรับราชทหาร พ.ศ.2497 และข้อ 2 (1) (ก) แห่งกฎกระทรวงกลาโหม
การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รายละเอียด >>>>>>>>>>คลิก

Air Jordan 1Best jordan Sneakers | New Releases Nike

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.