ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์  จัดขบวนแห่เทียนพรรษานำไปถวายวัด เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและบำรุงพระพุทธศาสนา โดยขบวนได้ผ่้านชุมชนชัยมงคลซึ่ง พ่อ แม่ พี่ น้อง ได้ร่วมสมทบทุนปัจจัยเพื่อถวายพระ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

รูปภาพทั้งหมด

Racing ArchivesAdidas footwear | Nike Release Dates

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.