ผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญและอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563

Sports Shoes | Adidas yeezy orange back pack shoes for women V2 'Citrin Non-Reflective' — Ietp

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.