คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 -4  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563  ณ ห้องโกวิทต่อวงษ์  จำนวน 56 คน   โดยท่าน ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ได้ให้โอวาทเน้นย้ำการทดสอบภาษาอังกฤษ และการเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นครูที่อยู่ในความดี  ต้องเป็นพลังหยดน้ำแห่งความดี  ซึ่งในการปฐมนิเทศได้จัดบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดและแนวปฏิบัติของนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระดับเครือข่ายและระดับมหาวิทยาลัย

 ดูรูปทั้งหมด <<< คลิก

Sports Shoes | 【国内5月2日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全4色 - スニーカーウォーズ

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.