คณบดีคณะครุศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และกิจกรรมดังกล่าวผู้นำนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ได้รางวัลผู้นำนักศึกษายอดเยี่ยม ผู้นำนักศึกษาดีเด่น และผู้นำนักศึกษาดี ดังนี้

รางวัลผู้นำนักศึกษาระดับยอดเยี่ยม ได้แก่

          1. นายพรเทพ เจียระพันธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตำแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

รางวัลผู้นำนักศึกษาระดับดีเด่น ได้แก่

          1. นางสาวศิริวรรณ ประมงค์ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตำแหน่ง เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

          2. นายอาทิตย์ มะลิวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎระเบียบวินัยสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

รางวัลผู้นำนักศึกษาระดับดี ได้แก่

          1. นายเรืองโรจน์ แสงประสาท นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ตำแหน่ง รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์    

ดูรูปทั้งหมด<<<<คลิก     

85187857_1045189169189390_4123960050668535808_n-840x266.jpg

54533.jpg

54535.jpg

54534.jpg

Best Authentic Sneakers | THE SNEAKER BULLETIN

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.