ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร กองทัพนักกีฬาและกองเชียร์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยการแข่งขันจัดให้มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 ประเภท และทักษะวิชาการ จำนวน 16 ทักษะ 46 กิจกกรรม

ดูรูปทั้งหมด >>>คลิก

20200131_1.jpg

 

Sportswear Design | NIKE

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.