เตรียม!!  เปิดรับสมัคร

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ท่านใดสนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะครุศาสตร์ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยรราชภัฏเพชรบุรี

81802.jpg

Sneakers Store | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.