มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และเครือข่ายสถาบันฝ่ายผลิตภาคกลางตอนล่าง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีสถาบันผลิตครูส่งนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรม 12 สถาบัน วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

ดูรูปทั้งหมด <<<<<< คลิก

Sport media | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Ietp

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.