เปิดลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 09.00 น.

ปิดลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา 15.00 น.

2-01-728x515.jpg

เลือกนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

url clone | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.