การทำสกอร์บอร์ดจากฟิวเจอร์บอร์ด เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสถานที่และอุปกรณ์กีฬา โดย อ.คมชนัญ โวหาร
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

jordan release date | Nike

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.