วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง และนานอัศวิน ไชยภูมิสกุล เข้าพบ นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ในการพัฒนาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านสระ – เจ้าพ่อเขาใหญ่ ในปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

1amper1fac_003.jpg1amper1fac_002.jpg1amper1fac_001.jpg

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.