เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. คณะครุศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ นำโดย รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมดำเนินจัดกิจกรรมการประชุมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังประเด็นความต้องการ / ปัญหาการพัฒนาชุมชน ของชุมชนบ้านสระ-เจ้าพ่อเขาใหญ่ ณ ชุมชนบ้านสระ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

bansra001.jpg

bansra002.jpg

bansra004.jpg

bansra005.jpg

bansra003.jpg

bansra006.jpg

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.