ประชาสัมพันธ์ ... สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 62 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรม การชี้แจ้งรายวิชา "คุรุนิพนธ์" ที่เป็นรายวิชาใหม่ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

258200487_269521598460509_3642563696146444537_n.jpg

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.