วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ตัวแทนคณะครุศาสตร์ ได้มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะ กอง สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

S__95649811.jpg

S__95649797.jpgS__95649794.jpgS__146104332.jpgS__95649833.jpgS__95649830.jpgS__95649824.jpgS__95649810.jpgS__95649802.jpgS__95649801.jpg

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-708-621
แฟกซ์: 032-708-664
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.