ด้วยมีการเลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 ไปในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 จึงให้บัณฑิตที่มีรายชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการเดิมคือวันที่ 1-28 พฤษภาคม 2560 
#แต่ยังไม่ต้องเช่าสูท เช่าครุย และยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ โปรดติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวได้ 
ทางเว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th/ หรือ http://www.pbru.ac.th 

buy valtrex australia prednison Online-Apotheke

การติดต่อ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทร.: 032-493-267
แฟกซ์: 032-493-267
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.