เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 14 กุมภา

14 กมภา 62

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 14 กุมภา

ชื่อกิจกรรม : ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันราชภัฏ(62)
วันที่จัด : 14-02-2562
เครดิต : 2 เครดิต
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกรหัส ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ “วันราชภัฏ 14 กุมภา” พร้อมกันเวลา 07.30 น. บริเวณ ถนนหน้าคณะครุศาสตร์
การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ สำหรับนักศึกษารหัส 53-56 ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อที่ห้องงานกิจกรรมนะครับ กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 08.30 น. (เตรียมอาหารแห้งมาตักบาตร ประมาณคนละ 10 ชุด )
จำนวนที่รับ : 1,000 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก
***********************************
ชื่อกิจกรรม : พิธีถวายราชสดุดี(62)
วันที่จัด : 14-02-2562
เครดิต : 2 เครดิต
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกรหัส ร่วมกิจกรรม “พิธีถวายราชสดุดี” พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล การแต่งกายชุดนักศึกษา
ถูกระเบียบ สำหรับนักศึกษารหัส 53-55 ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อที่ห้องงานกิจกรรมนะครับ กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 11.00 น.
จำนวนที่รับ : 1,000 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก
***********************************
ชื่อกิจกรรม : PBRU CONTEST 2019
วันที่จัด : 14-02-2562
เครดิต : 3 เครดิต
รายละเอียด : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษา ทุกรหัส ร่วมกิจกรรมการประกวดดนตรี PBRU CONTEST 2019 พร้อมกันเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ การแต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ สำหรับนักศึกษารหัส 53-56 ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อที่ห้องงานกิจกรรมนะครับ กิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณ 15.00 น.
จำนวนที่รับ : 400 คน
ประเภทกิจกรรม : กิจกรรมเลือก

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2สมัครคลิ๊กhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 >>> ระบบกิจกรรมนักคึกษา<<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Puma Rihanna CreeperSports brands | Nike, adidas, Converse & More

Scroll to Top