กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ ประจำเดือน มิถุนายน 2563

นักศึกษาต้องทำทุกกิจกรรมในเอกสารที่ได้ดาวน์โหลด

เอกสารการทำกิจกรรม  >>โหลดเอกสาร

 กิจกรรมที่ต้องทำทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.ลงนามถวายพระพร Print Screen (แคปหน้าจอ) หน้าเว็บไซต์ที่ลงนามและมีมูลของนักศึกษา ภาพ 1-2 ภาพ
2.บำเพ็ญประโยชน์ที่วัด/มัสยึด/โบสถ ใกล้บ้าน 3 ชั่วโมง  ถ่ายภาพ  1-2 ภาพ
3.นำสิ่งของ ใส่ตู้ปันสุข ใกล้บ้าน  ถ่ายภาพ  1-2 ภาพ

**ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสารและแนบรูปการปฏิบัติกิจกรรม

1.นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมข้างต้นทั้งหมดและถ่ายภาพให้เห็นหน้านักศึกษาอย่างชัดเจน
2.ให้นักศึกษาพิมพ์กรอกรข้อมูลในหน้าที่ 1 พร้อมลงชื่อให้เรียบร้อย ในส่วนของเอกสารที่เป็นภาพประกอบ ให้นักศึกษาแทรกภาพที่ทำกิจกรรมใส่ เรียงตามตัวอย่างได้เลย
และบันทึกเป็นไฟล์ wod ตั้งชื่อไฟล์ว่า “แบบคำร้องขอเพิ่มคะแนนความประพฤติ(รหัสนักศึกษา)”
4.
ให้นักศึกษาส่งเอกสารแก้คะแนนความประพฤติมาทาง E-mail ของงานพัฒนานักศึกษา ที่ activity@mail.pbru.ac.th เท่านั้น
5.
นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 2-12 มิถุนายน 2563 
6.
นักศึกษาต้องส่งเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 2-12 มิถุนายน 2563 

หากนักศึกษาเกิดข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง

กลุ่มไลน์(โอเพนแชท) ชื่อ “กิจกรรมนักศึกษาPBRU” >>คลิ๊ก<<

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 ฝั่งตะวันออก 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032493300 ต่อ 1115, 1116 หรือ 032493278
Facebook กองพัฒฯ : dsdPBRU | Facebook องค์การนักศึกษา : sor.pbru | Line กองพัฒฯ : @pbru | Line งานปริญญา : @parinya-pbru

Authentic Sneakers | Gifts for Runners

Scroll to Top