คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

Graduate Diploma in Teaching Profession

ชื่อย่อ

ชื่อย่อภาษาไทย :  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :  Grad.Pip. (Teaching Profession)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma (Teaching Profession)

ปฏิทินการศึกษา

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis.

ตารางเรียน

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullam corper mattis.

Scroll to Top