วันที่ 18 มกราคม 2561 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการพิเศษ ตำรวจตระเวนชายแดน และ ผู้อำนวยการจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์ เข้าร่วม “ประชุมและสัมมนาการออกฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วม” เพื่อชี้แจงและรับทราบแนวทางในการออกศึกษาสังเกตของนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน ครุทายาท รุ่น 14 พร้อมทั้งร่วมพบปะ พูดคุย กับนักศึกษาที่สังกัดแต่ละโรงเรียน ณ ห้องประชุม ศปก. อาคารกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ดูรูปทั้งหมด

     
     
 
     
 
     

NUESTRAS MARCASSports Shoes | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE

Scroll to Top