วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม

ตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้ที่ตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามมาไหว้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธี ก่อนที่นักศึกษาแต่ละคนจะนำพวงมาลัยดอกไม้มากราบไว้ครูอาจารย์ เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และรับฟังคำอวยพรจากครู สำหรับพิธีวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความกตัญญู เคารพครูอาจารย์ เป็นศิษย์ที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบในอนาคต  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันไหว้ครูว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุสาหะ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ ในอดีตผู้เป็นศิษย์จะเตรียมดอกไม้และสิ่งของ 4 อย่างมาเป็นเครื่องบูชาครู ประกอบด้วย ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาที่เฉียบแหลมเหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน เหมือนดอกมะเขือที่คว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกผล ข้าวตอก หมายถึง การอบรมจากครูอาจารย์ที่ต้องควบคู่ไปกับการให้ความรู้ “อบเพื่อให้สุก รมเพื่อให้หอม” การฝึกฝนศิษย์ และสุดท้ายหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ

นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

       และรางวัลครูดีในดวงใจ คณะครุศาสตร์ ได้แก่

      อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล    

39878908_543116526131394_8044306486496591872_n.jpg   39935768_2127148664026271_7288540199728971776_n.jpg
39962155_2064169010512533_4451135545287901184_n.jpg   40045429_2117782595205630_957089880880447488_n.jpg

ดูรูปทั้งหมด คลิก

Nike JordanBest Sneakers | Nike AIR FORCE 1 KSA (GS) “WHITE” , DB2813-100 , Ietp STORE

Scroll to Top