คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

5 มิถุนายน วันสถาปนาค่ายพระรามหก ครบรอบปีที่ 43

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด เนื่องในวันสถาปนาค่ายพระรามหก ครบรอบปีที่ 43 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top