วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสโมสารนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาดูงานดานกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 45 คน โดยมีท่าน อาจารย์คมชนัญ โวหาร ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา อาจารย์ธำรง บุญพรม และอาจารย์พรพรรณ เพ่งผล ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

ดูรูปทั้งหมด…

   

NIKEAsics shoes | THE SNEAKER BULLETIN

Scroll to Top