วันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต และอาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบ big cleaning ร่วมกับบุคลากรคณะครุศาสตร์ บริเวณด้านหน้าคณะครุศาสตร์

Screen-Shot-2564-12-03-at-12.45.23.jpg

IMG_6370.JPG

IMG_6373.JPG

IMG_6375.JPG

IMG_6383.JPG

IMG_6387.JPG

IMG_6390.JPG

IMG_6394.JPG

IMG_6396.JPG

IMG_6399.JPG

IMG_6415.JPG

54932.jpg

54934.jpg

S__19603462.jpg

Scroll to Top