คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลที่สำคัญ

สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลด้านการศึกษา

คำยื่นของเปิดโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ยืนคำร้องกรุณาตรวจสอบและยืนยันว่าโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จะทำการออกฝึกประสบการณ์

ประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร ป.บัณฑิต

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน ป.บัณฑิต 65

การรับสมัครกิจกรรม

News

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

calender, icon, pictogram

ข้อมูลของศูนย์ฝึก

ขอแสดงความยินดี

แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาการบริหารการศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

Heading Back

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Activity

ภาพกิจกรรม

รวมอัลบั้มภาพกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top