คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญน้องใหม่  โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมกันผูกข้อมือรับขวัญ พร้อมอวยพรให้นักศึกษาทุกคน เรียนอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566 สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมผูกข้อมือในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างเป็นทางการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ เทียมเดช กล่าวว่า “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีของคนไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นพิธีกรรมที่เป็นสิริมงคล ที่ผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ ได้ผูกข้อมือให้กับนักศึกษาที่มาปวารณาตัวเป็นลูกศิษย์อย่างเป็นทางการ และอาจารย์ก็รับนักศึกษาทุกคนเป็นลูกศิษย์ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่างมีหน้าที่ร่วมกัน คือ อาจารย์มีหน้าที่ดูแลลูกศิษย์ทุกคนให้ศึกษาเล่าเรียนจนจบและเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดูแลให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง ส่วนนักศึกษา มีหน้าที่หมั่นหาความรู้ให้มากที่สุด เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะได้เป็นบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป นี่คือความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัยและของคนเป็นอาจารย์ทุกคน” 

ทั้งนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นเหมือนผู้ที่คอยดูแลประคับประคองชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีความปลอดภัย ตามความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาพร้อมขวัญที่คอยดูแลรักษา ติดตามเจ้าของให้สุขกายสบายใจเป็นปกติ ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งนั่นเอง

Scroll to Top