คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

448105805_974421147802814_1702551392969734906_n
Colorful Photo Rainbow Facebook Cover (1)
ย้อนกลับย้อนกลับ
ก่อนหน้าก่อนหน้า

ข้อมูลที่สำคัญ

สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลด้านการศึกษา

คำยื่นของเปิดโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ยืนคำร้องกรุณาตรวจสอบและยืนยันว่าโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จะทำการออกฝึกประสบการณ์

ประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

การรับสมัครกิจกรรม

News

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

Event Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

calender, icon, pictogram

ข้อมูลของศูนย์ฝึก

ขอแสดงความยินดี

แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติทางวิชาการบริหารการศึกษา ประเภทอาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

Heading Back

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Scroll to Top