คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลการติดต่อ

Meet Us

อาคาร 34 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

Call Us

032 - 708 - 621

Email Us

saraban_edu@pbru.ac.th

Scroll to Top