คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top