คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เตรียมกระทงมอบให้กับวัดทองนพคุณ

คณะครุศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำทีมนักศึกษาคณะครุศาสตร์จัดทำกระทง จำนวน 100 ใบ เพื่อเตรียมจัดส่งมอบให้กับวัดทองนพคุณ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในวันลอยกระทง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการรายวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย
ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ นำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อที่ต่างกันออกไป

Scroll to Top