คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน

            เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน พร้อมรับรายงานตัวนักศึกษา ตชด. รุ่นที่ 19 จำนวน 100 คน ณ หอประชุมใหญ่ค่ายพระรามหก กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีธานี เกษจุโลม ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนใช้แดน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ตชด. และรองศาสตราจารย์ ดร.กาญนา บุญส่ง คณะบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษา ตชด.
           โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตร 7 เดือน เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ข้าราชการครูตำรวจตำแหน่งครู (ปท.1) ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Scroll to Top