คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพลง “สุวรรณวัชร์”

ผลงานของนักศึกษาวิชาชีพครู นำเสนอเรื่องราวผ่านบทเพลง
ผ้าไทยลาย "สุวรรณวัชร์" ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี
… สร้างสรรค์ ถอดแบบมาจากลายกรวยเชิง
ลายเสาวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อ.เมืองเพชรบุรี
ดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมกับกลุ่มทอผ้าไทยพวน เพชรบุรี ใช้เทคนิค “การทอผ้าแบบขิด”
เพื่อให้ได้ต้นแบบลายผ้า ก่อนนำไปเผยแพร่ต่อไป

1 ใน 20 ผลงานผ่านเข้ารอบระดับประเทศ

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน
หัวข้อ "เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม"
โครงการ : สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai)
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Scroll to Top