คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพลงผ้าไทยลายทวารวดี : อัตลักษณ์แห่งเมืองพริบพรี

“ผ้าไทยลายทวารวดี” อัตลักษณ์แห่งเมืองพริบพรี … ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ในพื้นที่โบราณสถานโคกเศรษฐี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นำลวดลายจากโบราณวัตถุในสมัยทวารวดี มาออกแบบลวดลายผ้า แล้วนำไปผลิตผ้าพิมพ์ลายด้วยเทคนิคโบราณ ที่หมู่บ้านบากรู เมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย

เนื้อร้อง : ธนกฤต ทองคล้ำ ณัฏฐณิชา พนมอาภรณ์ชัย
ทำนอง : ธนกฤต ทองคล้ำ ผู้ขับร้อง : เมตตา ประมวลสุข (แหม่ม)
บันทึกเสียง : ธิติพัทธ์ ดำสะอาด
Mix & Mastering : จิ นุสรณ์ แสดงแบบ : ภูริชญา ภูมิวงค์ (นาซ่า)
ออกแบบเครื่องแต่งกายและท่าประกอบ : ภาณุพงศ์ บุญสุข
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง, อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล 
อำนวยการผลิต : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Scroll to Top