คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยดร.มนัญญา ปริยวิชณภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดี คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทย ปี 2566 ครั้งที่ 2 ภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท ชะอำ โดยสภาการศึกษา (สกศ.)

Scroll to Top