คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการดีบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีคณะครุศาตร์ อาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป และร่วมพิธีถวาย พระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหสัดเป็นประธาน

Scroll to Top